Πωλήσεις Μότο κατά  έτος 2006 -2016+                        Επιστροφή                                  

2006

2007

2008  

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017