Ανατρέξατε στην Κύρια διεύθυνση: http://www.airgad1.gr  αν είσθε επαγγελματίας του χώρου και κατόπιν

      συνεννόησης με τον διαχειριστή για να εισέλθετε στο Site στο e-mail dagad@hol.gr                                                    

 

 

     Manuals                    Πωλήσεις Μότο κατ' έτος 2006-2018 + 

     Εφαρμογές                     www.pdfmotomanual.com : motorbike manuals σε pdf .  

     Part Cat's                         www.scootercommunity.com.au                                                                   

     Links                         www.tradebit.com : Manuals επισκευής με πληρωμή.

                                                             www.motorcycle.in.th

                                                               http://www.manualslib.com
1 lt bottle VatOil Motorcycle 4T 10W-40 Η κακή συντήρηση του κινητήρα απο πλευράς λιπαντικού , μεγάλος χρόνος αλλαγής και κακή ¨η ακατάλληλο ιξώδες λιπαντικού (Μεγάλος ένοχος αποδεικνύεται το απλό λαδί 20W-50 )ειδικά

                           στους νέους τετράχρονους κινητήρες καταστρέφουν σε πολύ σύντομο διάστημα τον κάτω κλωβό και τον πύρο της μπιέλας, τα κοκοράκια και τα έδρανα της κεφαλής.

                           Εμείς προτείνουμε 2 νέα λάδια για κινητήρες, ειδικά scooter χαμηλού ιξώδους.

                           1.Hμισυνθετικό    VAT OIL        SCOOTER 4T 10W-40

                           2. Συνθετικό         VAT OIL       SCOOTER 4T   5W-40